Μεταφορες Αυτοκινήτων

Η Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. έχει δραστηριότητα και τις μεταφορές αυτοκινήτων. Με ιδία μέσα έχει σκοπό να ικανοποιεί τις μεταφορικές ανάγκες κάθε πελάτη με ασφάλεια, συνέπεια, και ταχύτητα.
Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός το έμπειρο προσωπικό και οι άριστες υπηρεσίες της Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. εγγυώνται ταχύτητα και συνέπεια στην εξυπηρέτηση σας.

Μεταφορές Αυτοκινήτων - Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Kosmokar