Γίνετε μέλος
της ομάδα μας!

Η επιτυχία της Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. βασίζεται στην αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Επενδύουμε με συνέπεια στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των μελών της ομάδας μας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.
Δεσμευόμαστε για την παροχή ενός άριστου και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, που προάγει το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα, αποφεύγοντας τις διακρίσεις και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Αποστολή Βιογραφικού