Υπηρεσία Λειτουργικής Μίσθωσης

H Καψιώχας ΑΕΒΕ σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services σας παρέχει την υπηρεσία Leasing με την ποιότητα και την αξιοπιστία του ομίλου VW.

Τι είναι η μακροχρόνια μίσθωση;

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος απόκτησης αυτοκινήτου, ο οποίος προσφέρεται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες και αφορά στη χρήση επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων (ΕΙΧ) και ελαφρών επαγγελματικών (ΦΙΧ), τα οποία μισθώνονται έναντι συμφωνημένου μηνιαίου τιμήματος, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά την παρέλευση της οποίας, ο μισθωτής επιστρέφει το αυτοκίνητο. Η διάρκεια της μίσθωσης κυμαίνεται από 36 έως 60 μήνες και στο μηνιαίο μίσθωμα συμπεριλαμβάνεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, προγραμματισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου μέσω του πανελλαδικού Δικτύου των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Ομίλου VW Group, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, αντικατάσταση αυτοκινήτου  και 24-ωρη οδική βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, το μίσθωμα είναι προκαθορισμένο.

Πλεονεκτήματα

  • Έλάχιστο αρχικό κεφάλαιο
  • Ενίσχυση της ρευστότητας
  • Προϋπολογισμός εξόδων
  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
  • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφάλειας, συντήρησης, επισκευής, αποκλειστικά μέσω του πανελλαδικού Δικτύου των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Ομίλου VW Group
  • Μεταφορά του ρίσκου στην εταιρεία Μίσθωσης
  • Οικονομικό συμφέρον από τη λογιστική απεικόνιση σε σχέση με την αγορά και χρήση ενός αυτοκινήτου ως παγίου
  • Ανανέωση οχήματος στη λήξη της μίσθωσης με νέο όχημα

Σε ποιους απευθύνεται η μακροχρόνια μίσθωση;

Σε όλους! Πιο συγκεκριμένα, σε ιδιώτες (μισθωτούς, φυσικά πρόσωπα, συνταξιούχους), σε ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς), σε ατομικές επιχειρήσεις αλλά και σε εταιρείες κάθε μορφής (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.)

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα αυτοκίνητο
από την Καψιώχας ΑΕΒΕ

Με τον πιο άμεσο και εύκολο τρόπο! Απλά απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημά μας και εμπιστευτείτε τους έμπειρους και άριστα εκπαιδευμένους πωλητές, από τους οποίους θα λάβετε τη σχετική προσφορά μίσθωσης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις επιθυμίες σας. Εφόσον αποδεχθείτε την προσφορά, η Καψιώχας ΑΕΒΕ θα ελέγξει την πιστοληπτική σας ικανότητα με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με την ολοκλήρωση της έγκρισης, υπογράφετε Ιδιωτικό Συμφωνητικό, καταθέτοντας τη συμφωνηθείσα προκαταβολή ώστε ακολούθως να προχωρήσουμε στην παραγγελία του οχήματός σας. Μόλις παραλάβετε το όχημά σας, θα ενεργοποιηθεί και η μίσθωση.

Ζητήστε προσφορά