Γενικοί Όροι

1. Εισαγωγή

1.1. Το www.kapsiohas.gr είναι ένας δικτυακός τόπος που φιλοξενεί την εταιρεία με επωνυμία «Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ARTA CAR» με ΑΦΜ 094171790 , που εδρεύει στην Άρτα, 3/Ο ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΡΤΑΣ, με τηλέφωνο επικοινωνίας     2681051315, η οποία λειτουργεί με τις εξής δραστηριότητες: 1) Η εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό . 2) Εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων 3) Εκμετάλλευση συνεργείου φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων , ηλεκτρολογείου . 4)Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου . 5) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο 6) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό . 7) Η αντιπροσώπευση εταιρειών οδικής βοήθειας , ασφαλιστικών . 8)Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 9) Μεταφορές εγχώριες και διεθνείς 10) Μακροχρόνιες Μισθώσεις Αυτοκινήτων. 11)Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής 12)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους 13)Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων. 14)Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης 15)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό 16)Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 17)Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. . Για λόγους συντομίας εφεξής θα καλείται ως η «εταιρεία>>.

1.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού τόπου, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους Όρους χρήσης του ιστοτοπού, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, Μέλους, περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters).

1.3. Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της «εταιρείας». Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας, την εγγραφή σας ως μέλος ή στο Newsletter της «εταιρείας», βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

1.4. Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις κρίνεται απαραίτητη, καθόσον η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς: α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει∙ β) τις Πολιτικές της∙ γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες∙ και δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος.

1.5.  Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή ορισμένων Υπηρεσιών. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ «www.kapsiohas.gr» ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την «εταιρεία» είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητα της «εταιρείας», είτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα (πχ. περιγραφή υπηρειών, φωτογραφίες). Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

3.1. Η «εταιρεία» στα πλαίσια των συναλλαγών της και της επικοινωνίας της δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αιτία.

3.2. Η «εταιρεία» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επισκέψεων για λήψη προσφορών, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση σας.

3.3. Η «εταιρεία» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική), που τυχόν υποστεί πελάτης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (επικοινωνίας, test drive, λήψης προσφοράς).

3.4.  Η «εταιρεία» ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη∙ (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς∙ (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η ηλεκτρονική πλατφόρμα μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού∙

3.5 Η «εταιρεία»  δεν ευθύνεται για  τα προϊόντα που διαθέτει αφού δεν τυγχάνει κατασκευαστής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις πταίσματος κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

3.6. Η «εταιρεία» ουδεμία εγγύηση παρέχει: (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε∙ και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

3.7. Η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την ίδια και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει.

3.8. Η «εταιρεία» ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών των εκπεφρασμένων στις Αξιολογήσεις. Η «εταιρεία» δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αντιβαίνουν στους όρους και στους σκοπούς της. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, για ζημιές και βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας της μη δημοσίευσης τυχόν τέτοιων πληροφοριών ή/και λόγω ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων που τυχόν η «εταιρεία» δεν απέσυρε.

 

4.ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

4.1. Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo διαδικτυακό τόπο για: (α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «εταιρεία» ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου∙ (β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.∙ (γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)∙ (δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων∙ (ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της «εταιρείας» των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών/Μελών/καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/Ηλεκτρονικού Καταστήματος∙ (στ) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων∙ (ζ) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο∙ (η) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες∙ (θ) πρόσβαση με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα∙ και (ι) οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

4.2. Η σύνδεσή σας στο δικτυακό μας τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.

4.3. Η «εταιρεία» δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της «εταιρείας». Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η «εταιρεία» συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί να διατηρεί η «εταιρεία» τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να τακτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

 

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

 

5.1. Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της «εταιρείας», γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία. Όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού στην «εταιρεία» (εφεξής τα «Μέλη») έχουν τη δυνατότητα επιλογής να λαμβάνουν ή όχι τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή (ανοίγματος Λογαριασμού). Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter της «εταιρείας» είναι δυνατή και σε μη Μέλη, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

5.2. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter της «εταιρείας» δίνετε ρητή συγκατάθεση στην «εταιρεία» να σας αποστέλλει το ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα μας.

5.3. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της «εταιρείας», μπορείτε να κάνετε unsubscribe διαδικασία που ακολουθείτε μέσα από το newsletter που έχετε λάβει.

5.4. Η «εταιρεία» δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

 

6. COOKIES

 

6.1. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε την «εταιρεία».

6.2. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της «εταιρείας» σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

6.3. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

6.4. Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies.

6.5. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί.

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

7.1. Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με τη διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων, του άρθρου 2 § 1  του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην εκάστοτε εταιρεία (εν προκειμένω την «Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ») το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η εκάστοτε εταιρεία («Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ») θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98).

7.2. Τα σήματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται επομένως σε οποιαδήποτε τρίτο η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

7.3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεση της «εταιρείας».

7.4. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «εταιρεία» και τα προϊόντα/υπηρεσίες της και τα παρεχόμενα σε αυτή προϊόντα/υπηρεσίες ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα μαζί μας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «εταιρείας» ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

7.5. Με του παρόντες Γενικούς Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της «εταιρείας». Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

7.6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: 3/Ο ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΡΤΑΣ, ΑΡΤΑ

Τηλ.: 2681051315

Email: 

 

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

8.1. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους χρήστες προσωπικά.

8.2. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Λαμβάνεται από εμάς κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό, απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την «εταιρεία». Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλόλητα και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η «εταιρεία» να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

 

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Συλλογή

9.1. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, φόρμας επικοινωνίας, φόρμας test drive και φόρμας λήψης προσφοράς στο διαδικτυακό τόπο της «εταιρείας», η «εταιρεία» συλλέγει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, δηλαδή, στο επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και όλες τις πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει να δώσει στην «εταιρεία» και που τον αφορούν.

9.2. Για να καταπολεμηθούν απόπειρες καταχρηστικών πράξεων που περιγράφονται παρακάτω, η «εταιρεία» δύναται να κρατήσει τις πληροφορίες που αφορούν στις παραπάνω αναφερόμενες φόρμες που πραγματοποιήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο.

9.3. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση της επικοινωνίας και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Σκοπός

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για να ανταποκριθούν σε έναν από τους παρακάτω σκοπούς: (α) Διαχείριση της επικοινωνίας∙ (β) Επιλογή πελατών/χρηστών για την πραγματοποίηση ενεργειών προώθησης∙ (γ) Αποστολή προσκλήσεων και μηνυμάτων προώθησης εκ μέρους της με δυνατότητα διαγραφής της εγγραφής ανά πάσα χρονική στιγμή∙ και (δ) Τήρηση νομικών υποχρεώσεων.

 

Μη παραχώρηση

Η πολιτική της «εταιρείας» συνίσταται στο να μην παραχωρεί σε τρίτους δεδομένα που αφορούν τους πελάτες/χρήστες της για εμπορικούς σκοπούς.

Μόνο η «εταιρεία» και οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβόλαιο μαζί της για την επεξεργασία των παραγγελιών σας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την «εταιρεία» και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι αυτές πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας αναφορικά με το λόγο που δημιουργούνται. Οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κτλ. θέλετε να μας υποβάλετε, επικοινωνήστε μαζί μας είτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2681051315 είτε στο e-mail

 

11. SOCIAL MEDIA

 

Οι χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την «εταιρεία» μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.

 

  1. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της «εταιρείας» να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

 

  1. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

  1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.